Raspad Jugoslavije kroz fotografiju – Željko Sinobad

GRAIN pokreće serijal dokumentarnih zapisa o raspadu Jugoslavije i godinama rata, zabilježenih očima fotoreportera koji su dokumentovali realnost na licu mjesta. Serijal će obuhvatiti fotografe sa svih prosotra nekadašnje Jugoslavije, sa svih nekada zaraćenih strana, koji će svojim dokumentima ukazati na surovost jednog vremena. Željko Sinobad, doajen fotografije na ovim prostorima predstavlja potresnu fotografsku priču o raspadu Jugoslavije (1991-2001) koja je nestala u žestokim etničkim sukobima između naroda bivše države. Ovi sudbonosni trenuci za ljude sa ovih prostora inspirisali su Željka Sinobada da ih uhvati na svetlosno osetljivoj emulziji filma, a sve u pokušaju da dotakne samu srž ljudskog življenja. Tako je nastao ovaj jedinstveni dokument o jednom vremenu sa sadržajem koji je satkan od prizora koji su u mogućnosti da tumače širi kontekst.