GRAIN MAGAZIN

Decembra 2015. godine objavljen je prvi broj elektronskog magazina za uličnu i dokumentarnu fotografiju GRAIN s ciljem da predstavi fotografiju kao vizuelnu, pokretačku i stvaralačku formu, koja će se angažovano baviti socijalnim temama, pitanjima stigmatizovanih i marginalnih grupa i ukazivati na tu problematiku na najdirektniji način. Magazin je u svom dosadašnjem postojanju ugostio veliki broj domaćih, regionalnih i inostranih fotografa sa autentičnim i snažnim pričama. Odlika magazina GRAIN je insistiranje na slobodi izraza, pažljivoj selekciji autora, poruci sa punom snagom i odsustvom svake vrste cenzure. Uživajte u čitanju!

Impressum:

Grain, digitalni magazin za kulturu dokumentarne i ulične fotografije
Urednik: Igor Čoko
Instagram urednik: Vladimir Živojinović
Saradnici: Imre Szabo, Mira Vujović, Vukašin Danilović, Marina Kovačević, Narnya Imbrin

Izdavač: Udruženje GRAIN, Husinskih rudara 3/11 11060 Belgrade, Srbija

www.grain.rs

Arhiva digitalnih brojeva: www.issuu.com/digitalgrain

Facebook https://www.facebook.com/grainphotomagazine/
Instagram: @grain_magazine
E mail: magazin.grain@gmail.com

Copyright: Korišćenje fotografija sa stranica Grain magazina je zabranjeno bez prethodne dozvole i saglasnosti autra koji su jedini vlasnici autorskih prava. Kršenje ovog pravila snosi odgovarajuću zakonsku sankciju i krivičnu odgovornost.