GRAIN MAGAZINE

Grain magazine has been established in December of 2015. with idea to present the best of documentary and street photography from Serbia, former Yugoslavia and rest of the world through social and political engaged, uncensored and strong photo essays. To present photo narrative with freedom of speech, carefully selected authors, and strong message. Feel free to read and look at some best of them shown on our pages!

…   

Decembra 2015. godine objavljen je prvi broj elektronskog magazina za uličnu i dokumentarnu fotografiju GRAIN s ciljem da predstavi fotografiju kao vizuelnu, pokretačku i stvaralačku formu, koja će se angažovano baviti socijalnim temama, pitanjima stigmatizovanih i marginalnih grupa i ukazivati na tu problematiku na najdirektniji način. Magazin je u svom dosadašnjem postojanju ugostio veliki broj domaćih, regionalnih i inostranih fotografa sa autentičnim i snažnim pričama. Odlika magazina GRAIN je insistiranje na slobodi izraza, pažljivoj selekciji autora, poruci sa punom snagom i odsustvom svake vrste cenzure. Uživajte u čitanju!

Impressum:

Grain, digital magazine showcasing documentary and street photography
Editor: Igor Čoko
Instagram: Vladimir Živojinović
Team: Imre Szabo, Mira Vujović, Vukašin Danilović, Marina Kovačević, Narnya Imbrin

Publisher: GRAIN association, Husinskih rudara 3/11 11060 Belgrade, Serbia

www.grain.rs

Digital archivr: www.issuu.com/digitalgrain

Facebook https://www.facebook.com/grainphotomagazine/
Instagram: @grain_magazine
E mail: magazin.grain@gmail.com

Copyright: Korišćenje fotografija sa stranica Grain magazina je zabranjeno bez prethodne dozvole i saglasnosti autra koji su jedini vlasnici autorskih prava. Kršenje ovog pravila snosi odgovarajuću zakonsku sankciju i krivičnu odgovornost.